Фитнес


Отиди на съдържание

Функционални тестове

Полезно

Физиологичен тест за измерване на възстановителните процеси чрез ортостатична реакция.
Теста отчита ортостатичната реакция на организма (реакцията на организма срещу гравитационните сили).
Преди започване на хранителния и тренировъчния режим се прави този тест и се записват данните, после теста се повтаря след известно време, но след 2 дни без тренировки и данните се сравняват. Ако новите показатели са по-ниски или същите, значи тялото се възстановява и подобрява работоспособността си, тоест всичко е добре. Ако новите показатели са по-високи, значи тялото не се възстановява - липсва му или сън, или белтъчини от храната, или тренировките идват в повече и се правят корекции при необходимост.

1. Веднага след сън, още в леглото се мерят пулса и кръвното налягане. Данните се записват.
2. Става се от леглото и се застава веднага прав за 2 минути. Отново се мери пулса и кръвното налягане и данните се записват.
3. Данните се записват.
4. Повтаряне на теста след време.
5. Данните се сравняват.

Степ тестове
Този вид тестове дават оценка на функционалното състояние на сърдечно-съдовата система, както и за индиректно определяне на максималната кислородна консумация на организма.
Харвардски степ тест: необходими са: платформа с височина 50,8 см за мъже или 45 см за жени; хронометър и метроном.
Теста продължава 5 мин за мъже и 4 минути за жени с 30 стъпки в минута. Ако изследваният не може да поддържа честотата на движение повече от 15 секунди, във форумлата се записва реалната продължителност в секунди. След завършване на теста, в седнало положение се измерва пулсовата честота в седнало положение в края на 1,2 и 3-тата минута за последните 30 секунди от всяка минута. Получават се
HR1, HR2 и HR3, които се умножават по две за да бъдат стойностите им за минута. Изчислява се индексът на физическа активност:
Индекс = (100 х времето в секунди) /
(HR1 + HR2+ HR3) x 2
Оценка: >90 - отлична ; 80-90 - добра ; 65-80 - средна ; 55-65 - слаба ; <55 - лоша

Степ тест на Куинс Колидж
Прилага се на млади и здрави индивиди. Точността на предсказването е в рамките на +/-16% от изстинската максимална кислородна консумация (VO2 max).
Необходими материали: стъпало с височина 41,3 см; хронометър и метроном. Теста продължава 3 минути, а интензивността на натоварването е 24 стъпки в минута за мъже (96 удара в минута на метронома) и 22 стъпки в минута за жени (88 удара в минута). След прекратяване на натоварването, изследваното лице остава в право положение. Измерва се пулсовата честота за 15 секунди между 5-та и 20-та секунда от възстановителния период (3:05 - 3:20) и се получава HR 15 seс, която се умножава по 4 за да бъде резулата за минута. Получената стойност HR rec заместваме в съответната форма:
за мъже VO2 max
[ml/kg x min] = 111,3 - (0,42 x HR rec)
за жени VO2 max [ml/kg x min] = 65,81 - (0,1847 x HR rec)

Забележка: за 1 стъпка се приема последователното качване на платформата с два крака и слизането от нея на земята също последователно и с двата крака (4 движения). На всеки удар на метронома трябва да извършите по едно движение нагоре или надолу.


Този сайт е изготвен от Дилян и Владимир Борисови. Предлагаме Ви изработка на уеб-сайтове на цена от 400 лв. Ако желаете можете да се свържете с нас чрез формата по горе.

Назад към съдържание | Назад към главно меню